Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Μυοκτονίες
Τοποθέτηση δολωματικών σταθμών
 
Αφού προηγηθεί η αυτοψία του χώρου ακολουθεί η τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών. Οι εργασίες διέπονται από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα σκευάσματα είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό των σταθμών.
 
Τοποθέτηση παγίδων με κολλώδη επιφάνεια
 
Σε χώρους που απαγορεύεται η χρήση μυοκτόνων σκευασμάτων, τοποθετούνται παγίδες με κόλλα και ελκυστική ουσία για τα τρωκτικά. Έτσι πετυχαίνεται η σύλληψη τους. Τέτοιοι χώροι είναι συνήθως τα εσωτερικά μέρη παραγωγής τροφίμων.

 

Περισσότερα για τις Μυοκτονίες ...
ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ
ΤΡΩΚΤΙΚΑ

Τα κυριότερα ΕΙΔΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ που εμφανίζονται  στην ΕΛΛΑΔΑ είναι:
 
ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ (οικογένεια Microtidae ή Arvicolidae)
 • Microtus arvalis         
 • Microtus epiroticus  Κοινοί Αρουραίοι
 • Microtus guentheri
 • Microtous glareolus
 • Microtus agrestis
 • Arvicola terrestris  (Οχθοαρουραίος ή αρουραίος των ποταμών)
 • Clethrionomys glareolus (Ξανθοαρουραίος)
 • Pitymys thomasi   Μικροαρουραίοι ή αναβολοί
 • Pitymys subterraneus           
ΑΣΠΑΛΑΚΕΣ
Talpa europea (οικογένεια Spalacidae) Τυφλοπόντικας
ΣΚΙΟΥΡΟΙ
Citellus citellus (Scinridae) Λαγόγηρος ή Βερβερίτσα
ΠΟΝΤΙΚΟΙ
Mus musculus (οικιακός ποντικός)
ΕΠΙΜΥΕΣ
Rattus norvegicus ή μεγαλοεπίμυς
Rattus rattus ή μικροεπίμυς
Υπαίθριοι ποντικοί του γένους Apodemus που μοιάζουν με τον οικιακό ποντικό αλλά διαφέρουν κυρίως στο μέγεθος καθώς και τα διάφορα είδη ποντικών της Ευρωασίας και Αμερικής.
 
Τα πλέον γνωστά είδη είναι τα:
 
– Apodemus sylvaticus
– Apodemus agrarius
– Apodemus flavicolis
 
Τα διάφορα είδη ποντικών και αρουραίων είναι φορείς παθογόνων οργανισμών.
Είναι η αποθήκη για τις μεταδοτικές ασθένειες, όπως:
 • Πανώλη
 • Τυφοειδής πυρετός (Rickettsia mooseri)
 • *Επιδημικός
 • *Ενδημικός
 • Τριχινέλλωση (Trichinella spiralis)
 • Σαλμονέλλωση (Salm. typhimurium)
 • Λεπτοσπείρωση ή νόσος του Weil (L. icterohaemorrahagiae)
 • Rat-bite-fever (Spirillum minus και Streptobacillus moniliformis)
 • Ασθένεια από δάγκωμα ποντικού.
Τρόποι αντιμετώπισης.
 
Καταπολεμούμε τα τρωκτικά (ποντίκια, αρουραίοι) περιμετρικά, στις εξόδους αλλά και στο εσωτερικό των κτιρίων (πχ υπόγεια) με τη χρήση μη τοξικών δολωμάτων  ιδιαίτερα ελκυστικών (προδόλωση) για τον εντοπισμό τους και με τοξικά δολώματα (pellets, σκόνη, σπόροι, κύβοι, πάστα, υγρά) για την εξουδετέρωσή τους. Τα δολώματα τοποθετούνται  σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας-κλειστού τύπου (αποφυγή διασκορπισμού του φαρμάκου και της επαφής του με ανθρώπους και ζώα) με ειδικές βάσεις, σε συγκεκριμένες θέσεις όπως προκύπτει από την Κάτοψη της Μυοκτονίας, με ετικέτες επισήμανσης στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, για τους εξής λόγους:
 
α. Τα τρωκτικά ακολουθούν πάντα τις ίδιες διαδρομές και τρέφονται σε προφυλαγμένα μέρη.
β. Αποφεύγουμε  ανεπιθύμητους κινδύνους για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια ζώα .
γ. Τα δολώματα προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία ή  άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να τα αλλοιώσουν και να μειώσουν την αποτελεσματικότητα τους (ελκυστικότητα-δραστικότητα).
 
Οι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας πρέπει να καλύπτουν ορισμένες προδιαγραφές:
 • Να είναι πλαστικοί (όχι μεταλλικοί).
 • Ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία.
 • Να κλειδώνουν.
 • Να έχουν ειδική θέση ασφαλούς στερέωσης.
 • Να μην επιτρέπουν στο παιδικό χέρι να αγγίξει και αποσπάσει το δόλωμα.
 • Να έχουν υποστεί απεντόμωση, ειδικά όταν πρόκειται για δολώματα αιμολυτικά κατασκευασμένα από δημητριακά.
Όλα τα μυοκτόνα φάρμακα είναι αιμολυτικές ουσίες  «2ης γενιάς» των οποίων οι δραστικές ουσίες εμποδίζουν την πήξη του αίματος στο ήπαρ του τρωκτικού και έχουν την ιδιότητα να ελκύουν τα τρωκτικά με την οσμή τους (δεν την αντιλαμβάνεται η ανθρώπινη όσφρηση). Η λήψη  της δόσης αυτής έχει σαν αποτέλεσμα το τρωκτικό να πεθαίνει 3-10 ημέρες αργότερα και στη  συνέχεια να μουμιοποιείται, χωρίς να δημιουργεί δυσάρεστες οσμές.
 
Κατά την διάρκεια του προγράμματος μυοκτονίας κατατίθεται Κάτοψη της Μυοκτονίας, Έκθεση Προδόλωσης-Δόλωσης, Βεβαίωση Εργασιών.